top of page
Recyklace za studena
RECYKLACE ZA STUDENA-titul.jpg

Recyklace za studena

Společnost ROP-STAV s.r.o nabízí kompletní realizaci opravy vozovkových vrstev technologií recyklace za studena, včetně návrhu nejoptimálnějšího technologického postupu a receptury s použitím hydraulických a asfaltových pojiv.

17.jpg

Stabilizace zemin

Společnost ROP-STAV s.r.o se zabývá technologií úprav zemin použití vápna nebo hydraulických pojiv za účelem zlepšení jejích vlastností. Použitím této technologie dochází k výrazným finančním a časovým úsporám při realizaci zemních těles dopravních a pozemních staveb. Současně nabízíme poradenskou činnost související se zpracováním technologického řešení stavby za účelem optimalizace zemních prací.

IMG_0517.JPG

Oprava a výstavba komunikací

Nabízíme realizací místních a účelových komunikací, polních cest, cyklostezek, parkovišť a dočasných staveništních komunikací, včetně poradenské, projekční a inženýrské činnosti spojené s optimalizací navržených technických řešení skladeb komunikací a zpevněných ploch, s ohledem na maximální využití místního materiálu (použití technologií recyklací konstrukčních vrstev a stabilizací vytěžených zemin).

DEMOLICE-titul.jpg

Demolice

Nabízíme bourání staveb - zděných, betonových, železobetonových a ocelových včetně likvidace stavebního odpadu, a to včetně případného předrcení pro zpětné použití do staveb.

PREPRAVA SYPKYCH HMOT-titul.jpg

Přeprava sypkých hmot

Nabízíme přepravu sypkých hmot v cisternách O.ME.P.S cm 39.

kolové_rypadlo_KOMATSU_PC160.jpg

Zemní práce

Nabízíme provádění zemních prací od drobných výkopových prací po komplexní realizace násypových těles pod halové objekty nebo komunikace.

Stabilizace zemin
Oprava a výstavba komunikací
Demolice
Přeprava sypkých hmot
Zemní práce
bottom of page